ויניאסה יוגה

ויניאסה יוגה

בתרגול אשטנגה– ויניאסה יוגה קיים עיקרון כללי של מעבר בין אסאנה (תנוחהלאסאנה תוך כדי סינכרון הנשימה עם התנועהדבר שיוצר תנועה דינאמית וזורמת.  בעזרת טכניקת נשימת אוג'אי שימוש בהצרת קנה הנשימה  ושליטה בפראנה (אנרגיית החייםנוצר חום פנימימתעצם הקשב פנימההנשימה הופכת יעילה ומאוזנתאנו יכולים לשהות זמן שווה בכל אחד מארבעת הצעדים של הנשימה (שאיפההמצב המלא– נשיפה– מצב ריק). 

"זה השולט בנשימתו שולט גם בתודעתו" (האתא יוגה פרדיפיקה)

המילה VINYASA מורכבת מצירוף של שתי מילים. Vi פירושו "בדרך מיוחדתואילו "nyasa הינו "להניח". להניח בדרך מיוחדתכך תוך כדי תרגול אנו מקבלים הזדמנות לבחון את ההרגלים שלנוולהבחין בין אימון להרגלבשניהם קיים אלמנט החזרתיותבאימון אנו יכולים לבחון מחדש את הרגלי היציבההנשימההתגובה הרגשית והמנטלית שלנו ולהתאמן בהפיכת ההרגלים לאימון מודע תוך כדי בחירה ערנית באופן שמדויק יותר כלל אחד לגוף שלובאותו היום . 

אשטנגה יוגה– היא  שיטה עתיקה לתרגול 'האתה יוגה' (תרגול יוגה פיזי), אבי השיטה –הוא סרי קרישנה פטאבהי ג'ויס תלמידו של היוגי טירומאלאר קרישנמצ'אריה

הפירוש המילולי של המילה אשטנגה יוגה היא שמונת האיברים,  כפי שמצוין ביוגה סוטרה של פטנגלי.

שמונת הענפיםהאיבריםהשלבים– 

 YAM- משמעת– ערך התנהגותי לפיו צריך לנהוגהכוונה לערכים אוניברסליים מוסכמיםאי אלימותהימנעות מפגיעה במחשבהדיבור או פעולה בכל יצור חיאמירת אמתכנותהימנעות מחמדנותמגניבהטוהר בעשיהאיפוק מיניאי רכושנות.

 NIAM- נוהגים  משמעת עצמיתטוהר הגוףסיפוק ממה שישלימוד עצמיהתמסרות.

ASANA- התנוחות בתרגול יוגהתרגול פיזי שנועד לאחד את הגוף והמחשבה.

PRANAYAM- תרגול נשימהשליטה באנרגיית החיים.

PRATYAHARA- התכנסותכינוס החושים פנימה.

DHARNA- ריכוז ההכרה אל מושא אחד.

 DYHAN- ריכוז מושההמדיטציה.

SAMADHI- מצב תודעה מעבר לזמן ולמרחבמצב תודעתימנטלי ופיזי של איחוד וחיבור.

 " כאשר נעלמת המודעות לסובייקט ולאובייקט ( נושא ומושאונשארת רק המשמעותמגיעים למצב של סמדהיסמדהיאם כןהוא התמזגות ההכרה במהותו של נושא המדיטציהשום דבר אינו קיים פרט למודעות הטהורה הזאת" ( דווננדה, 1998, עמ'  189))

באשטנגה יוגה קיימות שש סדרות מובנות המכילות רצפים קבועים של אסאנות (ויניאסות). אשטנגה – ויניאסה מתבצעות תוך כדי סנכרון מדויק של תנועה ונשימהתוך שימוש בטכניקת נשימת אוג'אי (טכניקת נשימה עמוקה המאפשרת שליטה על אורך השהייה בכל אחד מארבעת שלבי הנשימה.) שימוש בבאנדות (שלושת מנעולי הנשימה האנרגטייםודרישטי (9 נקודות מבט ממוקדות– פוקוס). 

הסדרה הראשונה (Primary Series) נקראת יוגה צ'יקיטסה (Yoga Chikitsa).

הסדרה השניה נקראת נאדי שודהאנה (Nadi Shodhana) 

הסדרות המתקדמות 3-6 (Sthira Bhaga) נקראות Advanced A B C D  

כל סדרה באשטנגה יוגה מהווה בסיס לסדרה הבאהלכן מומלץ להתמיד בתרגול הסדרה הראשונה למשך תקופה ארוכה לפני שמתקדמים לסדרות הבאות.

במהלך התרגול נוצר חום פנימי שמאפשר ניקוי רעליםהשקטת התודעהותשומת לב אל 'הגוף העדיןתוך תרגול קשובערנימדויקבהנחיה אמינהלאורך זמן ובהתמסרותנוכל ל'הופיעבמלוא הנוכחות בתוך הגוףבהווהתרגול יוגה יאפשר אורך חיים מאוזן ובריא יותר.