אנטומיה מעשית למורי יוגה

אנטומיה מעשית

אנטומיה מעשית למורי יוגה 

הקורס מתמקד בלימוד מעשי ומקנה הבנה מושגית בסיסית של התפקודים המבניים של מערכות הגוף. תוך קבלת דגשים לגבי רצף התרגול והאסנות, תוך העמקה ולימוד המפה האנטומית של הגוף. התלמיד בקורס צובר גוף ידע המאפשר לו להנחות באופן אחראי ובטוח את המתרגלים בעתיד.

הלימוד בקורס יועבר באמצעות:

  • תרגול פיזי, לימוד האנטומיה באופן מעשי.
  • לימוד בעזרת מצגת וסרטונים.
  • לימוד בעזרת דגם אנטומי של שלד.
  • לימוד בספר הקורס: אנטומיה מעשית למורי יוגה | גילי שני.

חלק א' – מבוא כללי לאנטומיה.

חלק ב' – מערכות: השלד, מערכת שרירי השלד, מערכת העצבים ומערכת הנשימהֿ.

פציעות נפוצות, תפקיד המורה והאחריות שבתפקיד.