אנטומיה מעשית

קורס אנטומיה ופיזיולוגיה מעשית למורים 

הקורס מתמקד בלימוד מעשי ומקנה הבנה מושגית בסיסית של התפקודים המבניים של מערכות הגוף. תוך קבלת דגשים לגבי רצף התרגול והאסנות, תוך העמקה ולימוד המפה האנטומית של הגוף. התלמיד בקורס צובר גוף ידע המאפשר לו להנחות באופן אחראי ובטוח את המתרגלים בעתיד.

הלימוד בקורס יועבר באמצעות:

  • תרגול פיזי, לימוד האנטומיה ופיזיולוגיה באופן מעשי.
  • לימוד בעזרת מצגות וסרטונים.
  • לימוד בעזרת דגם אנטומי.
  • לימוד בספר הקורס: אנטומיה ופיזיולוגיה מעשית למורי יוגה | גילי שני.

חלק א' – מבוא לאנטומיה ופיזיולוגיה.

חלק ב' – התפקוד המבני של מערכות הגוף בהקשר ישיר לאנסנות. 

פתולוגיה, פציעות נפוצות, אתיקה ותפקיד המורה, האחריות שבתפקיד.